Avtryck

Sophy Geneva – Solo
C/O AVRIO
Rue des Alpes 9
CH – 1201 / GE

Telefon: +41 79 592 39 22
e-post: info(at)sophy.ch

Vi finns tillgängliga för dig på telefon såväl som via vår Livechat enligt följande: Måndag till fredag 08.00 -12.00 och 13.00 -17.00

 

1. Innehåll i onlinetjänster
Författaren kan inte ta något ansvar för giltigheten, riktigheten eller fullständigheten av informationen som tillhandahålls på webbplatsen. Ansvarsanspråk mot författaren på grund av skada av materiell eller icke-materiell karaktär som uppstår genom användning eller utebliven användning av den presenterade informationen och/eller användning av felaktig och ofullständig information är kategoriskt uteslutna, förutsatt att författaren inte är bevisligen skyldig. av uppsåtlig eller grov vårdslöshet. Alla erbjudanden är icke bindande och kan komma att ändras. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller ta bort några eller alla webbsidor utan föregående meddelande eller att stänga ner webbplatsen tillfälligt eller permanent.

2. Referenser och länkar
Vid direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser (hyperlänkar) som författaren inte har något ansvar för, kan ansvar endast accepteras om författaren är bekant med innehållet i fråga och det är tekniskt möjligt och rimligt för författaren att förhindra att användning av eventuellt olagligt innehåll. Författaren förklarar härmed uttryckligen att inget olagligt innehåll hittades på de länkade sidorna vid den tidpunkt då länkarna sattes. Författaren har inget som helst inflytande på nuvarande och framtida utformning, innehåll och författarskap på de länkade/refererade sidorna. Av den anledningen tar författaren uttryckligen avstånd från innehållet på alla länkade/refererade sidor till vilka ändringar görs efter att länkarna först sattes. Detta gäller alla referenser och länkar som finns på våra webbsidor och även för alla externa inlägg i gästböcker, diskussionsforum, länkkataloger, e-postlistor eller andra former av databaser där innehåll kan publiceras av tredje part. Leverantören av sidan som hänvisades till – och inte den person som hänvisar till sidan via en länk – ska ha ensam och fullt ansvar för allt olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och för eventuell skada som uppstår till följd av användningen av eller underlåtenhet att använda sådan information.

3. Upphovsrätt och varumärkesrätt
I alla publikationer strävar författaren efter att antingen iaktta upphovsrätten till eventuella foton, grafik, ljud- och videoklipp och texter som används eller att använda sina egna foton, grafik, ljud- och videoklipp och texter eller att använda grafik , ljud- och videoklipp och texter från allmän egendom. Alla varumärken och varumärken som nämns på webbplatsen inklusive alla varumärken och varumärken som ägs av tredje part omfattas utan begränsningar av gällande lagar om varumärken och relaterade tecken och den registrerade ägarens äganderätt. Att ett varumärke nämns på webbplatsen innebär inte på något sätt att det inte är skyddat av tredje parts rättigheter! Upphovsrätten för allt innehåll som skapas och publiceras av författaren förblir enbart hos författaren till webbsidorna. Ingen grafik, bilder, ljud- och videoklipp och texter får kopieras eller användas i andra elektroniska eller tryckta publikationer utan författarens uttryckliga medgivande.

4. Dataskydd
I den mån användare kan ange personliga eller affärsrelaterade uppgifter (e-postadresser, namn, adresser) på webbplatsen, avslöjas all sådan information på uttryckligen frivillig basis. För mer information, se vår sekretesspolicy.

5. Giltigheten av denna ansvarsfriskrivning
Denna ansvarsfriskrivning utgör en del av webbplatsen från vilken användaren hänvisades till denna sida. Om delar eller enskilda formuleringar av denna text inte eller inte längre helt eller delvis överensstämmer med gällande rättsläge, ska resten av dokumentet förbli opåverkat vad gäller innehåll och giltighet.