Afdruk

Sophy Genève – Solo
C/O AVRIO
Rue des Alpes 9
CH – 1201 / GE

Telefoon: +41 79 592 39 22
e-mail: info(at)sophy.ch

Zowel telefonisch als via onze Livechat zijn wij als volgt voor u bereikbaar: Maandag t/m vrijdag 08.00 -12.00 en 13.00 -17.00

 

1. Inhoud van online diensten
De auteur kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de geldigheid, juistheid of volledigheid van de op de website verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur op basis van schade van materiële of immateriële aard als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie en/of het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover de auteur niet aantoonbaar schuldig is van opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om sommige of alle webpagina's zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de site tijdelijk of definitief te sluiten.

2. Referenties en links
In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (hyperlinks) waarvoor de auteur geen verantwoordelijkheid draagt, kan aansprakelijkheid alleen worden aanvaard als de auteur bekend is met de betreffende inhoud en het voor de auteur technisch mogelijk en redelijk is om te voorkomen dat de gebruik van enige onwettige inhoud. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment van het plaatsen van de links geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's werd gevonden. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud en auteurschap van de gelinkte/verwezen pagina's. Om die reden distantieert de auteur zich uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte/verwezen pagina's waarnaar na het plaatsen van de links wijzigingen worden aangebracht. Dit geldt voor alle verwijzingen en links op onze webpagina's en ook voor alle externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten of andere vormen van databases waarin inhoud door derden kan worden geplaatst. De aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen - en niet de persoon die via een link naar de pagina verwijst - is als enige en volledig aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet gebruiken zulke informatie.

3. Auteursrecht en merkenrecht
In alle publicaties spant de auteur zich in om ofwel de auteursrechten van de gebruikte foto's, afbeeldingen, audio- en videoclips en teksten in acht te nemen ofwel om gebruik te maken van zijn eigen foto's, grafische kunst, audio- en videoclips en teksten of om gebruik te maken van grafische kunst , audio- en videoclips en teksten uit het publieke domein. Alle merken en handelsmerken die op de website worden vermeld, inclusief alle merken en handelsmerken die eigendom zijn van derden, zijn zonder beperking onderworpen aan de momenteel geldende wetten op handelsmerken en gerelateerde tekens en aan de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaar. Het feit dat een handelsmerk op de website wordt vermeld, betekent op geen enkele manier dat het niet wordt beschermd door rechten van derden! Het copyright voor alle inhoud die door de auteur is gemaakt en gepubliceerd, blijft uitsluitend bij de auteur van de webpagina's. Er mogen geen afbeeldingen, afbeeldingen, audio- en videoclips en teksten worden gekopieerd of gebruikt in andere elektronische of gedrukte publicaties zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming
Voor zover gebruikers persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) op de website kunnen invoeren, worden al deze gegevens op uitdrukkelijk vrijwillige basis bekendgemaakt. Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie.

5. Geldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer maakt deel uit van de website van waaruit de gebruiker naar deze pagina is verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet (meer) geheel of gedeeltelijk voldoen aan de huidige rechtspositie, blijft de rest van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.